Veibom og pullert

Avsperring og sikring av områder

Det finnes en rekke tilfeller der en veibom eller pullert kan være nyttig for å sperre av eller styre bruken av et område. Eksempler på slike steder kan være båtforeninger, hyttefelt, industriområder eller gater i bysentrum. NorTronic leverer både enkle og mer avanserte løsninger, og skreddersyr som alltid til lokasjon og behov.

Veibom

NorTronic leverer veibommer av høyeste kvalitet. Våre bommer kan tilpasses det aktuelle brukerstedet, både hva gjelder lengde og spesifikasjon.

Les mer om Veibom

Pullert

Våre pullerter tar liten plass, er arealeffektive, sikrer fremkommelighet for gående og syklende og «forsvinner» når de ikke er i bruk.

Les mer om Pullert