Veibom

– når lengden teller

NorTronic leverer veibommer av høyeste kvalitet. Våre bommer kan tilpasses det aktuelle brukerstedet, både hva gjelder lengde og spesifikasjon.

Skal eiendom eller veistrekning være tilgjengelig kun for faste brukere, kan bommen åpnes med en rekke ulike løsninger, for eksempel adgangskort, mobiltelefon, tag/brikke, radiosender og kodetastatur. Bommen kan også være tidsstyrt. Skal bommen kunne passeres også av andre, anbefaler vi ofte at den utstyres med en betalingsløsning.

Snakk med oss, så får du veibomløsningen tilpasset dine ønsker og behov!

Night & Day 36 Xtreme

Night & Day 36 Xtreme er en veibom av høy kvalitet til parkering/bomveier.

Night & Day 68 Xtreme

Night & Day 68 Xtreme er en veibom av høy kvalitet til parkering/bomveier.

Up & Down – For bomveier

Up & Down – For bomveier