Bom og automat

Kort inn, kort ut med betalingsterminal

Bom med betalingsterminal er en effektiv løsning for avsperrede parkeringsområder. NorTronic sin løsning «kort inn/kort ut» sikrer lettvint betaling og tidseffektiv inn- og utkjøring. Vårt smarte administrasjonssystem, Park Manager, er brukervennlig og sikrer deg oversikt over aktivitet og salg i sanntid.

NorPass 7000

NorPass 7000 er et system for faste takster. Enkel betaling med mynt eller kort. Kan ha fornying av års/sesongkort direkte i betalingsterminal.

NorBill 1080

NorBill P-system 1080 er et brukervennlig p-system basert på betaling, «kort inn/kort ut». Fleksibelt p-system for bruk i mindre p-garasjer og hotell.