Tellesystem og veiledning

Parkeringsveiledning gir miljøgevinst, økt utnyttelse og høy kundetilfredshet

Stadig flere parkeringsanlegg utrustes med tellesystem og signalanlegg med eller uten plassdeteksjon. Det finnes mange årsaker til disse løsningers økte popularitet: Bilister finner raskere frem til en egnet og ledig plass. Segmenteringen av kjøretøy blir enklere, gjennom egne plasser for f. eks. handicap, familie og el-biler. Letekjøring unngås, som igjen gir miljøgevinst gjennom reduserte utslipp og bedret trafikksikkerhet.

Utnyttelsen av den enkelte parkeringsplass, også de minst tilgjengelige, øker. Skjerpet effektivitet og utnyttelse over hele linjen øker kundetilfredsheten og gir bedre økonomi for eier av parkeringsanlegget.

NorTronic sine systemer for telling og veiledning er i dag bransjeledende på kvalitet og driftssikkerhet. De er også særdeles fleksible og kan enkelt endres ved behov.

NorTell

Telle og veiledningssystem for p-hus og p-plasser. På alle parkeringsplasser vil NorTell – telle og veiledningssystem fra NorTronic AS bidra til å finne parkeringsplasser raskt og miljøvennlig.

Finner du det du leter etter? Vi hjelper deg gledelig!

Ring oss på
51 85 65 65

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00