Support

Når du har behov for fjernsupport så er det mulig å koble opp fjernstyring av din PC.

Last ned fjernsupport her.

  • Last ned TeamViewer-klienten og kjør denne.
  • Etter oppstart av TeamViewer får du opp en bruker-ID. Oppgi denne koden.
  • Når koden er godkjent hos teknisk support vil det så dukke opp et passord. Oppgi dette passordet.
  • Forbindelsen vil nå opprettes og din PC kan fjernstyres for support. Denne prosedyren må gjøres på ny om det skal fjernstyres på et senere tidspunkt.

Program for programmering/administrering:
Last ned konfigureringsverktøy her for å kunne programmere/administrere GSM NT120-320. Programmet må installeres på en PC (kan ikke benyttes på Mac).

For å kunne logge på/administrere via nett:
Send en SMS med xxxx stconfig (xxxx=passord/kode) til GSM NT120-320. Det vil da mottas IMEI nummer i retur. IMEI nummeret bekrefter at tilkoblingsmulighet er aktiv – se eksempel i bildet under.

Illustrasjon: Eksempel på SMS sendt til mobiltelefon.

Se brukermanual for detaljer og alternativer for tilkobling:
Last ned brukermanual for GSM NT120-320 her.