Pullert

– et fleksibelt alternativ for sikring av områder

En pullertløsning kan ofte være et godt alternativ når man – av ulike årsaker – ikke kan sette opp en veibom. Våre pullerter tar liten plass, er arealeffektive, sikrer fremkommelighet for gående og syklende og «forsvinner» når de ikke er i bruk.

NorTronic leverer automatiske pullerter som kan tilpasses ulike typer bruk.

DK500 og DK700

Pullertene i DK500- og DK700 serien er designet for høy ytelse. De heves og senkes på 6 sekunder, men kan leveres med en hastighet på 2.5 sekunder.

Easy 500/700

Easy 700 er en automatisk pullert konstruert for høy ytelse med opp til 500 manøvreringer i døgnet. Heves eller senkes på 9 sekunder.

SCUDO F og GN Serie

Pullerter i GN-serien er designet til bruk i lite trafikkerte områder som private innkjørsler og avstengte områder, eller områder som er åpne i lengre perioder om gangen. En enkel og brukervennlig pullert som ikke behøver elektriske eller andre tilkoblinger.