SmartPark+

Elektronisk parkeringsbrikke

SmartPark+ er vår egen elektroniske parkeringsbrikke, og er en enkel og rask betalingsløsning for parkering i avgiftsbelagte områder i byer og tettsteder. Brikken fungerer ved at man fyller på brikken på forhånd.

SmartPark+

SmartPark+ er enkel i bruk, hvor man kan fylle på parkeringstid fra parkeringskontor. Brikken oppdaterer seg automatisk og tar vare på statistikk og historikk.