Illustrasjon: PassPay i bruk på bilvei.

Skiltgjenkjenning

Hovedkategori

PassPay & ParkPay

PassPay & ParkPay er de mest «komplette» systemene for  skiltgjenkjenningssystem (ANPR) på markedet.

Leveres med eller uten fysisk veibom og som standard løsning eller skreddersøm.

Betaling via:

 • NorBill-automat
 • PassPay.no/Vipps
 • Års- og abonnementskort
 • EasyPark
 • Faktura

Bomvei - Les mer på PassPay.no.Parkering og P-hus - Les mer på ParkPay.no.


Skiltgjenkjenning

Hovedkategori

Parkeringsløsning med skiltgjenkjenning (ANPR)

ParkPay skiltgjenkjenningssystem (ANPR) er det mest «komplette» parkeringssystemet på markedet. Leveres med eller uten fysisk veibom og som standard løsning eller skreddersøm.

Betaling via:

 • NorBill-automat
 • ParkPay.no
 • Års- og abonnementskort
 • Integrert med EasyPark
 • Faktura

Les mer på ParkPay.no.


Foto: Belyst parkeringsanlegg sett utenfra på kveldstid.

Belysning

Hovedkategori

Greenlux by NorTronic

Markedets beste lysprodukter!

Produktet om du har miljø og driftskostnad i tankene.
Opptil 50% mindre energikrevende enn andre LED armaturer.

Les mer om Greenlux.


Illustrasjon: PassPay i bruk på bilvei.

Skiltgjenkjenning

Hovedkategori

Bomveiløsning med skiltgjenkjenning

PassPay skiltgjenkjenningssystem (ANPR) er det mest «komplette» bomveisystemet på markedet. Leveres med eller uten fysisk veibom og som standard løsning eller skreddersøm.

Betaling via:

 • NorBill-automat
 • PassPay.no
 • Års- og abonnementskort
 • Faktura

Les mer på PassPay.no.


Produktbilde: SCUDO F- og GN-pullerter.

SCUDO F og GN Serie

Hovedkategori

SCUDO F 500/700 – Fast pullert for varig avsperring som også kan brukes for avsperring sammen med senkbare pullerter i tilsvarende utseende.

 • En fast pullert for varig sperring
 • Ideell i bruk sammen med senkbare pullerter

SCUDO GN220-500/700 – Gasspullert

 • To manuelle pullerter uten behov for eksterne tilkoblinger
 • Egnet for områder som er stengt eller åpnet over lengre perioder

Pullerter i GN-serien er designet til bruk i lite trafikkerte områder som private innkjørsler og avstengte områder, eller områder som er åpne i lengre perioder om gangen. En enkel og brukervennlig pullert som ikke behøver elektriske eller andre tilkoblinger. Denne drives av en innebygd gassfjær som setter gass i trykk når pullerten senkes, og denne løfter da sylinderen selv til hevet stilling. Det er ikke behov for påfyll av gass. De opereres ved bruk av egen spesiell nøkkel, og kan senkes ved å presse sylinderen ned med foten på en enkel og trygg måte.

Last ned brosjyre for SCUDO F 500/700Last ned brosjyre for SCUDO GN220-500/700
Produktbilde: SCUDO F- og GN-pullerter.

Produktbilde: Easy 500/700 pullert med totem.

Easy 500/700

Hovedkategori

Easy 700 er en automatisk pullert konstruert for høy ytelse med opp til 500 manøvreringer i døgnet.

Leveres i RAL 7031, andre farger eller rustfritt stål kan leveres. Kan leveres med lysvarsling montert i sylinder (opsjon).

Heves eller senkes på 9 sekunder. Senkes automatisk ved strømutfall.

Last ned brosjyre for Easy 500Last ned brosjyre for Easy 700Last ned brosjyre for totem til pullert
Produktbilde: Easy 500/700 pullert med totem.

Produktbilde: DK500- og DK700-pullerter med totem.

DK500 og DK700

Hovedkategori

Pullertene i DK500– og DK700 serien er designet for høy ytelse. De heves og senkes på 6 sekunder, men kan leveres med en hastighet på 2.5 sekunder. Lysvarsling ved aktivitet er en opsjon, men anbefales om tilfeldige kjøretøy skal passere pullerten. Sylinderen er forsterket i bunn for å tåle kollisjoner og skal kunne senkes av egen kraft selv med kollisjonsskade.

 • Konstruert for høy ytelse, opp til 1.500 manøvreringer i døgnet
 • Kan leveres med lysvarsling i sylinder
 • Senkes automatisk ved strømutfall
 • Leveres i rustfritt stål

Last ned brosjyre for DK500 (210 x 487 mm)Last ned brosjyre for DK700 (210 x 700 mm)Last ned brosjyre for totem til pullert
Produktbilde: DK500- og DK700-pullerter med totem.

Foto: Pullerter på en bilvei.

Pullert

Hovedkategori

– et fleksibelt alternativ for sikring av områder

En pullertløsning kan ofte være et godt alternativ når man – av ulike årsaker – ikke kan sette opp en veibom. Våre pullerter tar liten plass, er arealeffektive, sikrer fremkommelighet for gående og syklende og «forsvinner» når de ikke er i bruk.

NorTronic leverer automatiske pullerter som kan tilpasses ulike typer bruk.

DK500 og DK700

Pullertene i DK500- og DK700 serien er designet for høy ytelse. De heves og senkes på 6 sekunder, men kan leveres med en hastighet på 2.5 sekunder.

Easy 500/700

Easy 700 er en automatisk pullert konstruert for høy ytelse med opp til 500 manøvreringer i døgnet. Heves eller senkes på 9 sekunder.

SCUDO F og GN Serie

Pullerter i GN-serien er designet til bruk i lite trafikkerte områder som private innkjørsler og avstengte områder, eller områder som er åpne i lengre perioder om gangen. En enkel og brukervennlig pullert som ikke behøver elektriske eller andre tilkoblinger.


Produktbilde: Up & Down veibom.

Up & Down – For bomveier

Hovedkategori

 • Lengde på bomarm – Fra 2.5m til 4m
 • Åpningshastighet – Fra 3.0 til 8.0 sek
 • Kan drives fra 24V DC
 • Støtter batteripakke for å gi automatisk åpning ved strømutfall

Last ned brosjyre for Up & Down
Produktbilde: Up & Down veibom.

Produktbilde: Night & Day 68 Xtreme veibom.

Night & Day 68 Xtreme

Hovedkategori

Night & Day 68 Xtreme er en veibom av høy kvalitet til parkering/bomveier.

Leveres for betaling med kort og med følgende spesifikasjoner:

 • Lengde på bomarm – Opp til 8.0 m
 • Åpningshastighet – 4.5 til 6.5 sek
 • Antall åpne/lukking pr døgn – Inntil 3000
 • Mulighet for UPS backup – Ja

Last ned brosjyre for Night & Day 68 Xtreme
Produktbilde: Night & Day 68 Xtreme veibom.

Foto: Bom utenfor parkeringsanlegg.

Veibom

Hovedkategori

– når lengden teller

NorTronic leverer veibommer av høyeste kvalitet. Våre bommer kan tilpasses det aktuelle brukerstedet, både hva gjelder lengde og spesifikasjon.

Skal eiendom eller veistrekning være tilgjengelig kun for faste brukere, kan bommen åpnes med en rekke ulike løsninger, for eksempel adgangskort, mobiltelefon, tag/brikke, radiosender og kodetastatur. Bommen kan også være tidsstyrt. Skal bommen kunne passeres også av andre, anbefaler vi ofte at den utstyres med en betalingsløsning.

Snakk med oss, så får du veibomløsningen tilpasset dine ønsker og behov!

Night & Day 36 Xtreme

Night & Day 36 Xtreme er en veibom av høy kvalitet til parkering/bomveier.

Night & Day 68 Xtreme

Night & Day 68 Xtreme er en veibom av høy kvalitet til parkering/bomveier.

Up & Down – For bomveier

Up & Down – For bomveier


Produktbilde: NorPass 7000 bommer og p-automat.

NorPass 7000

Hovedkategori

NorPass 7000 er et system for faste takster. Enkel betaling med mynt eller kort. Kan ha fornying av års/sesongkort direkte i betalingsterminal. Web basert baksystem for overvåking og rapportering. Kommuniserer via fast eller mobilnett.

Systemet kan inneholde:

 • Betalingsterminal for mynter og kredittkort med onlinefunksjon og EMV
 • Baksystem for overvåking og kontroll av anlegget
 • Forskjellige typer veibommer beroende på behov
 • Automatisk åpning av bommer ved strømutfall (opsjon)
 • Induktive detektorsløyfer for styring av bomfunksjoner
 • Sentral fjernkontroll (nødåpning) via GSM mobiltelefon

Kan utvides med abonnementskort, GSM åpning, fjernkontroll.

Last ned brosjyre for NorPass 7000
Produktbilde: NorPass 7000 bommer og p-automat.

Produktbilde: NorTell tavle som viser antall ledige parkeringsplasser.

NorTell

Hovedkategori

NorTell er et telle og veiledningssystem for p-hus og p-plasser.

På alle parkeringsplasser vil NorTell – telle og veiledningssystem fra NorTronic AS – bidra til å finne parkeringsplasser raskt og miljøvennlig.

Systemet er modulbasert og tilpasses anleggets størrelse. Eksempel på bruksområde: bygårder, garasjer, kjøpesenter, hoteller, stasjoner flyplasser.

Last ned brosjyre for NorTell

Produktbilde: NorBill 1080 bommer og p-automat.

NorBill 1080

Hovedkategori

NorBill P-system 1080 er et brukervennlig p-system basert på betaling, «kort inn/kort ut». Fleksibelt p-system for bruk i mindre p-garasjer og hotell. P-tid beregnes ut fra innkjøringstidspunkt.

Last ned brosjyre for NorBill 1080
Produktbilde: NorBill 1080 bommer og p-automat.

Produktbilde: NorPass 7000 bommer og p-automat.

NorPass 7000

Hovedkategori

NorPass 7000 er et system for faste takster. Enkel betaling med mynt eller kort. Kan ha fornying av års/sesongkort direkte i betalingsterminal. Web basert baksystem for overvåking og rapportering. Kommuniserer via fast eller mobilnett.

Last ned brosjyre for NorPass 7000
Produktbilde: NorPass 7000 bommer og p-automat.

Foto: Tellesystem i bruk inni parkeringsanlegg.

Telle og veiledningssystem

Hovedkategori

Parkeringsveiledning gir miljøgevinst, økt utnyttelse og høy kundetilfredshet

Stadig flere parkeringsanlegg utrustes med tellesystem og signalanlegg med eller uten plassdeteksjon. Det finnes mange årsaker til disse løsningers økte popularitet: Bilister finner raskere frem til en egnet og ledig plass. Segmenteringen av kjøretøy blir enklere, gjennom egne plasser for f.eks. handicap, familie og el-biler. Letekjøring unngås, som igjen gir miljøgevinst gjennom reduserte utslipp og bedret trafikksikkerhet.

Utnyttelsen av den enkelte parkeringsplass, også de minst tilgjengelige, øker. Skjerpet effektivitet og utnyttelse over hele linjen øker kundetilfredsheten og gir bedre økonomi for eier av parkeringsanlegget.

NorTronic sine systemer for telling og veiledning er i dag bransjeledende på kvalitet og driftssikkerhet. De er også særdeles fleksible og kan enkelt endres ved behov.

Telle og veiledningssystem

Telle og veiledningssystem for p-hus og p-plasser. På alle parkeringsplasser vil NorTell bidra til å finne parkeringsplasser raskt og miljøvennlig. Systemet er modulbasert og tilpasses anleggets størrelse.


Foto: Bil utstyrt med skanner.

Mobilt kontrollverktøy

Hovedkategori

SCANaCAR – Mobilt kontrollkjøretøy

SCANaCAR er en bil som er utstyrt med et unikt og innovativt kamerasystem for håndhevelse av parkering. Skanneren leverer høy grad av treffsikkerhet, og gjør SCANaCAR til et av verdens mest pålitelige og effektive kontrollverktøy.

Kontrollkjøretøyet skanner parkerte biler mens den deltar i vanlig trafikk. Samtidig som biler skannes, sjekker systemet om parkeringen er gyldig. I byområder med gateparkering, vil SCANaCAR tilby en kraftig effektivisering av parkeringskontrollen. Systemet kan også tilpasses til å gjelde for motorsykkel, scooter og sykkel.

SCANaCAR er i dag i bruk over hele Europa. Her til lands leverer NorTronic tjenesten til Bymiljøetaten i Oslo kommune og Stavanger Parkering.

Last ned bruksanvisning for Mobilt kontrollverktøy


Foto: Bom og automat inne i parkeringshus.

Bom og automat

Hovedkategori

Kort inn, kort ut med betalingsterminal

Bom med betalingsterminal er en effektiv løsning for avsperrede parkeringsområder. NorTronic sin løsning «kort inn/kort ut» sikrer lettvint betaling og tidseffektiv inn- og utkjøring. Vårt smarte administrasjonssystem, Park Manager, er brukervennlig og sikrer deg oversikt over aktivitet og salg i sanntid.

NorPass 7000

NorPass 7000 er et system for faste takster. Enkel betaling med mynt eller kort. Kan ha fornying av års/sesongkort direkte i betalingsterminal.

NorBill 1080

NorBill P-system 1080 er et brukervennlig p-system basert på betaling, «kort inn/kort ut». Fleksibelt p-system for bruk i mindre p-garasjer og hotell.


Produktbilde: Night & Day 36 Xtreme veibom.

Night & Day 36 Xtreme

Hovedkategori

Night & Day 36 Xtreme er en veibom av høy kvalitet til parkering/bomveier.

Leveres for betaling med kort og med følgende spesifikasjoner:

 • Lengde på bomarm – 2 til 5.0m
 • Åpningshastighet – 0.7 til 3.9 sek
 • Antall åpne/lukking pr døgn – inntil 20 000
 • Mulighet for UPS backup – Ja

Last ned brosjyre for Night & Day 36 Xtreme
Produktbilde: Night & Day 36 Xtreme veibom.

Produktbilde: NorBill 7000 p-automater.

NorBill 7000

Hovedkategori

NorBill 7000 er det nyeste innen parkeringsautomater. Har brukervennlig grensesnitt og flerspråklig meny.

Funksjon for bruk med billett eller billettløs der man legger inn bilens reg. nummer. Funksjon for forskuddsbetaling eller faktisk P-tid.

Markedets raskeste transaksjonstid.

Kan leveres i kort utgave NorBill 7000 tilpasset betjening fra bilvindu samt imøtekomme universell utforming.

Last ned brosjyre for NorBill 7000
Produktbilde: NorBill 7000 p-automater.

Foto: Person som går forbi parkeringsautomat inne i parkeringshus.

P-automater

Hovedkategori

Brukervennlige og driftssikre P-automater

En betalingsautomat er ofte den enkleste og mest kostnadseffektive måten å generere inntekter fra et åpent parkeringsområde. Alle NorTronic sine P-automater lages i rustfritt stålmateriale og øyevennlig design. Administrasjonssystemet sikrer deg innsyn i salg og aktivitet i sanntid. Bedre oversikt gjør det også lettere å yte god service til kundene dine.

Siden vi bygger NorBill automatene våre selv, kan vi skreddersy enhver løsning til dine ønsker og spesifikasjoner. Vi tilbyr også fjernsupport og vedlikeholdsavtale som sikrer at P-automaten alltid er oppdatert.

NorBill 7000

NorBill 7000 er det nyeste innen parkeringsautomater. Har brukervennlig grensesnitt og flerspråklig meny. Funksjon for bruk med billett eller billettløs der man legger inn bilens reg. nummer. Funksjon for forskuddsbetaling eller faktisk P-tid.


Foto: Bommer og p-automat på en bilvei.

Bomvei

Hovedkategori

Bomvei med betalingsløsning

En bom er ofte den mest effektive metoden når man ønsker å styre eller begrense trafikken på en veistrekning.

NorTronic skreddersyr og leverer bomløsninger til alt fra private veilag til store kommuner. Skianlegg, turområder, turistattraksjoner og hytteområder er bare noen eksempler på steder der våre bomveier sørger for orden.

Våre veibommer med betalingsløsning gir deg som eier bedre oversikt over bruken av veien, samt økt inntjening.

Hvorfor bør du velge en bomløsning fra NorTronic?

 • Du er garantert en solid og driftssikker bomløsning
 • Du får oversikt over bruk, og inntektene øker
 • Dine kunder får en rask og brukervennlig passeringsopplevelse
 • Vi skreddersyr bomløsningen til lokasjon og behov
 • Vi tilbyr service- og vedlikeholdsavtaler, samt telefon- og onlinesupport

Skiltgjenkjenning

PassPay skiltgjenkjenningssystem (ANPR) er det mest «komplette» bomveisystemet på markedet. Leveres med eller uten fysisk veibom og som standard løsning eller skreddersøm.

Les mer om Skiltgjenkjenning

NorPass 7000

NorPass 7000 er et system for faste takster. Enkel betaling med mynt eller kort. Kan ha fornying av års/sesongkort direkte i betalingsterminal.


Foto: Bom utenfor parkeringsanlegg og pullert på en bilvei.

Veibom og pullert

Hovedkategori

Avsperring og sikring av områder

Det finnes en rekke tilfeller der en veibom eller pullert kan være nyttig for å sperre av eller styre bruken av et område. Eksempler på slike steder kan være båtforeninger, hyttefelt, industriområder eller gater i bysentrum. NorTronic leverer både enkle og mer avanserte løsninger, og skreddersyr som alltid til lokasjon og behov.

Veibom

NorTronic leverer veibommer av høyeste kvalitet. Våre bommer kan tilpasses det aktuelle brukerstedet, både hva gjelder lengde og spesifikasjon.

Les mer om Veibom

Pullert

Våre pullerter tar liten plass, er arealeffektive, sikrer fremkommelighet for gående og syklende og «forsvinner» når de ikke er i bruk.

Les mer om Pullert


Foto: Person som går forbi parkeringsautomat ute.

Parkering

Hovedkategori

Smarte parkeringssystemer gir økt kontroll og inntjening

NorTronic har gjennom mer enn 45 år utviklet stadig mer komplette og tekniske parkeringssystemer. Våre løsninger inneholder morgendagens teknologi, og skreddersys alltid til lokasjon og trafikal utfordring.

Vår ambisjon er å sikre enkel, rask og brukervennlig parkering for bilistene, samt lønnsomhet og oversikt for deg som eier.

P-automater

En betalingsautomat er ofte den enkleste og mest kostnadseffektive måten å generere inntekter fra et åpent parkeringsområde. Siden vi bygger NorBill automatene våre selv, kan vi skreddersy enhver løsning.

Les mer om P-automater

Bom og automat

Bom med betalingsterminal er en effektiv løsning for avsperrede parkeringsområder. Vår løsning «kort inn/kort ut» sikrer lettvint betaling og tidseffektiv inn- og utkjøring.

Les mer om Bom og automat

Mobilt kontrollverktøy

SCANaCAR er en bil som er utstyrt med et unikt og innovativt kamerasystem for håndhevelse av parkering. Kontrollkjøretøyet skanner parkerte biler mens den deltar i vanlig trafikk.

Les mer om Mobilt kontrollverktøy

Tellesystem og veiledning

Stadig flere parkeringsanlegg utrustes med tellesystem og signalanlegg med eller uten plassdeteksjon. Våre systemer for telling og veiledning er i dag bransjeledende på kvalitet og driftssikkerhet.

Les mer om Tellesystem og veiledning

ParkPay - Skiltgjenkjenning

ParkPay skiltgjenkjenningssystem (ANPR) er det mest «komplette» parkeringssystemet på markedet. Leveres med eller uten fysisk veibom og som standard løsning eller skreddersøm.

Les mer om Skiltgjenkjenning

Belysning

Greenlux by NorTronic – markedets beste lysprodukter!

Les mer om Belysning