X

Velkommen til NorTronic as

OM OSS

NorTronic as er Norges eldste leverandør av parkerings- og trafikktekniske systemer. Vi leverer systemer for parkeringsanlegg, bomstasjoner og andre avgiftsbelagte tjenester.

Vårt erfaringsgrunnlag er fra 1971, noe som gjenspeiles i medarbeidere med høy kompetanse og lang erfaring, samt egenproduserte produkter av høy kvalitet.

 

VÅRE TJENESTER

Vi er en norsk produsent og total leverandør av blant annet parkeringsautomater, veibommer, eksterne bom- og parkeringsstyringer samt tellesystem. I produktspekteret er det også tilleggsenheter for parkeringsanlegg og bomsystem, som kan gi mer optimale løsninger.

NorTronic as er etablert med service og vedlikeholdstekniske støttepunkter en rekke steder i Norge.